Днес, 2 септември, ще се проведат консултации за назначаване съставите на секционните избирателни комисии за частичните избори в Дянково. За участие в консултациите Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев кани представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото
Народно събрание. Консултациите са публични, в тях могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите са насрочени за 10,00 ч., ще се проведат в зала 308 на Община Разград. На тях ще се обсъждат съставите на три секционни комисии, образувани със Заповед 1251/20.08.2021 г. на Кмета Денчо Бояджиев.

Частичните избори в най-голямото село в Община Разград бяха насрочени с Указ 154/10.06.2021 г. на Президента на Република България. Те се наложиха поради кончината на избрания на редовните местните избори през 2019 г. кмет на Дянково Хюсеин Хаккъ.