Община Разград информира, че започва изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от изборите за народни представители на 2 април.

Датите за изплащане на възнагражденията са 06.04.2023 г. (четвъртък) и 07.04.2023 г. (петък).

Възнагражденията се получават срещу представяне на документ за самоличност.

Изплащането ще се извършва на партерен етаж и в стая 411 в сградата на Община Разград – от 900 ч. до 1230 ч. и от          1300 ч. до 1730 ч.