Петте детски полицейски управления в Разградско, които бяха открити през месец май, отново отварят врати, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Освен в ОУ „Никола Икономов” в Разград и на територията на РУ – Лозница, в програмата се включват и деца от ОУ „Христо Смирненски” в Кубрат и от СОУ „Св.св.Кирил и Методий” – Завет. В Исперих детско полицейско управление е изградено в ОУ „Васил Априлов”.
Поне веднъж седмично децата ще имат „час на полицая“. Идеята е в това време да се провеждат лекционни и практически занятия. Целта е в младите хора да се формира чувство на уважение към законността и реда, към човешкия живот, да се възпитат децата в нетърпимост към проявите на насилие, агресия, хулиганство.
В ОУ „Никола Икономов” в Разград занятията стартираха със запознаване на учениците и въведение в курса „Детска полицейска академия”. Те ще научат и как се оказва долекарска помощ, ще слушат лекции за вредите от тютюнопушенето, алкохола, за дейността на охранителна полиция. Сериозно внимание ще бъде обърнато на пътната безопасност, както и какви са начините за лична защита при нападение. Предвидени са и часове по криминалистика, когато децата ще разберат как се събират следи и веществени доказателства.
В часовете на полицая ще участват инспектори от Детска педагогическа стая, служители от група „Охрана на обществения ред“, НТЛ и „Пътна полиция“. Освен лекции ще има практически занятия, викторини, ролеви игри. Предвидени са родителски срещи с участие на полицаи по проблемите, касаещи възпитанието и сигурността на децата.
Лекционното и практичеко обучение ще продължи до юни следващата година.