Във връзка с отбелязване на 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа, в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. При откриването му зам. областният управител Виолета Тодорова уточни, че на този ден се почита паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести, и се напомня на обществеността, че те могат да бъдат предотвратени.
По време на заседанието Катя Филипова – директор на дирекция „Инспекция по труда” – Разград информира, че през първото тримесечие на годината инспекцията е извършила общо 159 проверки в 153 предприятия. Броят на констатираните нарушения е 785, от които 508 бр. нарушения по ЗБУТ и 277 по трудови правоотношения. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 771 задължителни предписания.
Веселин Николов – директор на Териториалното поделение на НОИ в Разград информира, че през 2014 година на територията на Разградска област са декларирани 32 бр. злополуки, от тях 28 са признати за трудови, като 23 са възникнали на работното място. През периода са регистрирани 3 злополуки със смъртен случай. През първото тримесечие на 2015 г. са регистрирани 11 бр. трудови злополуки, като за същия период на 2014 г. са 5 бр.
Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, в 15:30 часа с тържествен водосвет бе открита паметна плоча в памет на загиналите при трудови злополуки работници от област Разград. По време на събитието председателят на КНСБ Разград Грациела Ранкова благодари на Областна администрация Разград за подкрепата и съдействието за осъществяване на инициативата.