Потребителите в Разград да извършват самоотчет на водомерите си, призова „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД.  Мярката се прилага във връзка с регистрираните случаи на коронавирус у нас и с цел превенция от разпространение на заболяването.

Гражданите временно ще представят показанията на водомерите по два начина. В първия показанията ще се поставят на входната врата на жилището (или входа), съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството графици за отчет – за клиенти в режим на етажна собственост. А вторият – самоотчет на телефони и имейли на дружеството: 084/61 10 54 – център за обслужване на клиенти; 0882/997 032 – център за обслужване на клиенти; 0882/009 817 – център за обслужване на клиенти; 0888/147 500 – телефонен център; cok_rz@abv.bginkaso_dunavrz@abv.bg.

Енерго-Про пък препоръчва на клиентите си използването на онлайн услуги, съобщават от компанията, която оперира на територията на област Разград.
От там информират, че във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на  COVID-19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната и в световен мащаб, ЕНЕРГО-ПРО препоръчва на своите клиенти да ограничат посещенията си в Центровете за обслужване на клиенти, като използват следните възможности за дистанционно обслужване:

Плащане на месечните сметки автоматично чрез заявка на директен дебит в обслужваща банка или чрез електронното и банкиране;

Проверка на консумираната енергия за битови абонати за 36 месеца назад на адрес:  https://portal.energo-pro-sales.bg/ ;

Битовите клиенти могат да заявят промяна в телефон и имейл за контакт или да заявят електронна фактура на адрес: https://update.energo-pro.bg/;

Запитвания относно месечната сметка, фактури и плащания могат да се правят на имейл адрес service@energo-pro.bg или на телефон 0700 800 61;

Запитвания относно отчет, график за отчитане, изправност на средствата за търговско измерване (електромери) могат да се правят на имейл адрес info@erpsever.bg или телефон 0700 161 61;

Декларации за актуализация на предоставената мощност могат да се изпращат на пощенски адрес: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик, 258, кула Г или по e-mail при наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП);

Писмени запитвания към компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО могат да се изпращат на пощенски адрес: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик, 258, кула Г или по e-mail при наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП);

За процедури по смяна на координатор на балансираща група за обекти на свободен пазар със стандартизиран товаров профил препоръчваме използването на онлайн платформата ни: https://online.energo-pro.bg/;

За процедури по смяна на координатор на балансираща група за обекти на свободен пазар с почасово измерване могат да се изпращат документи, подписани с електронен подпис на имейл адрес info@erpsever.bg.