С едноминутно мълчание в почит на жертвите от атентатите в Париж точно в 13 часа започна пресконференцията на ОИЦ – Разград, на която бе представена Национална кампания „Заедно ЗА съпричастността”. Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра в партньорство с Българския червен кръст и Управляващите органи на оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Експертите от ОИЦ ще обучат координатори и доброволци на БЧК, НПО и лица от уязвими групи за възможности, които ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. предоставя за участие в пазара на труда, социално включване, извършване на услуги в дома, обучения и др.

Получената информация доброволците на БЧК ще разпространяват сред подпомаганите лица при получаването на индивидуални пакети хранителни продукти, осигурени от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в периода 2014-2020 г.

Обученията в Разградска област ще се проведат както следва:
• За общините Разград и Цар Калоян – на 18.11.2015 г. (сряда), от 14 ч. в Младежкия клуб на Средношколско общежитие гр. Разград;
• За община Кубрат – на 19.11.2015 г. (четвъртък), от 13 ч. в Агробизнесцентър Кубрат;
• За общините Исперих и Самуил – на 20.11.2015 г. (петък), от 13 ч. в Бизнесцентър Исперих;
• За община Лозница – на 23.11.2015 г. (понеделник), от 13 ч. в Общинския детски комплекс;
• За община Завет – на 25.11.2015 г. (сряда), от 13 ч. в Заседателната зала на Общинския съвет.

Управителят на ОИЦ Юлиян Данаилов обяви и втората за тази година информационна обиколка в общините от областта, на която ще бъдат представени условията за кандидатстване с проекти по отворени и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по оперативните програми: „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Развитие на човешките ресурси” и „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г.

На срещите са поканени представители на широката общественост ‒ учебни заведения, НПО, бизнеса, местни и регионални власти, центрове за професионално обучение, социално-икономически партньори, културни институции, граждани и медии.

Информационните срещи в областта ще се проведат при следния график:
• В гр. Лозница – на 23.11.2015 г. (понеделник), от 10:30 ч. в Общинския детски комплекс;
• В гр. Завет – на 25.11.2015 г. (сряда), от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинския съвет;
• В с. Самуил – на 27.11.2015 г. (петък), от 10:30 ч. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Самуил;
• В гр. Цар Калоян – на 30.11.2015 г. (понеделник), от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинския съвет;
• В гр. Исперих – на 2.12.2015 г. (сряда), от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинския съвет;
• В гр. Кубрат – на 4.12.2015 г. (петък), от 10:30 ч. в Ритуалната зала;
• В гр. Разград – на 8.12.2015 г. (вторник), от 10:30 г. в Младежкия клуб на Средношколското общежитие.