Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов участва в работна среща, целяща засилване на сътрудничеството между държавната и местна власт и малките хора в България, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Дискусията, домакин на която бе Областният управител на Велико Търново проф. Любомира Попова, е част от дейностите по проект „Равни шансове за малките хора в България“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Акцент по време на срещата бе поставен върху представянето на успешни примери от Европа в сферата на социалното приобщаване на малките хора, както и развитието на определени компетенции при тях.

Внимание беше обърнато и на възможността за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция, който да обхване поне 100 лица от цялата страна, включително и деца. Основните дейности, които ще бъдат предлагани, са лечебна физкултура, индивидуална подкрепа, изработване на електронна платформа за пряка връзка и консултация, както и различни видове обучения. Предвижда се центърът да бъде изграден на комуникативно място в София в близост до централната железопътна и автогара, като това ще осигури максимално удобство на ползващите услугата от други населени места на страната.

По време на дискусията бе представена бе и цялостната дейност на Националната организация „Малки български хора“, включваща реализирането на международни проекти, инициативите за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и ролята им в обществото, както и извършването на множество изследвалия, проучвания и анализи на потребностите на лицата с увреждания и техните семейства в национален и регионален контекст.

По време на срещата, която беше водена от областния управител на област Велико Търново проф. Любомира Попова и председателя на Националната организация „Малки български хора“ инж. Светослав Чернев, стана ясно, че до края на месец април ще се проведе национален форум в Русе, на който се очаква да бъдат представени вижданията на всички заинтересовани страни, а също така да се набележат и допълнителни мерки за превенция на социалната изолация.

В работната среща участваха и началникът на Регионалното управление на образованието в Разград Ангел Петков и директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане-Разград Татяна Костова.