В първо заседание по Skype днес Окръжен съд Разград остави без уважение искането на обвиняем в досъдебно производство за държане и разпространение на наркотични вещества за изменение на взетата му мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-леката „домашен арест“. Съгласно издадената заповед на И.Ф. Административен ръководител – Председател Лазар Мичев, съобразена с обявеното извънредно положение в страната, видеоконферентната връзка бе осъществена между състав на съда, намиращ се в зала №1 в Съдебна палата Разград и специално оборудвано помещение в Затвора в Белене, където се намира обвиняемия Емил Е. В молбата си до съда обвиняемият мотивира искането си с влошено здравословно състояние. От Окръжна прокуратура заявиха, че искането на Емил Е. е неоснователно. Той е многократно осъждан – има 10 постановени с влезли в сила присъди. По молба на обвиняемия наблюдаващият прокурор е разпоредил заради здравословното му състояние да бъде преместен от РС „Арести“ в Затвора в Белене, където може да ползва специализирана медицинска помощ. От прокуратурата уточниха, че разследването е към своя край, като се очаква изготвянето на физикохимична експертиза, която да определи вида и концентрацията на наркотичното вещество, иззето при задържането на Емил. Е. Съдебният състав счете, че съобразно събраните до момента доказателства, може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършване на деянието, в което е обвинен. За това деяние законодателят е предвидил и наказание лишаване от свобода. Съдът отчете и възможността да се укрие или извърши ново престъпление, изхождайки от данните за съдебното му минало изпълнено с множество присъди. Не на последно място последната му медицинска епикриза е от началото на декември 2019 г. и към момента Емил Е. не посочва актуални доказателства за влошено здравословно състояние. Съобразявайки всички това, Разградският окръжен съд потвърди взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Емил Е. и отказа да я измени в по-лека. Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд Варна в 3-дневен срок.