Във връзка с насрочените с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България избори за народни представители на 4 април 2021 г. и на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение  № 2062-НС от  16 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, Кметът на община Разград Денчо Бояджиев насрочи консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат на 22 февруари, понеделник, от 9,00 ч. в зала 308 на Община Разград.

За участие в тях са поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и представители на коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Припомняме, че със заповед на Кмета, издадена на 9 февруари, бяха образувани 68 секции на територията на Община Разград, като в законовия срок преди изборния ден при наличие на необходимия по закон брой избиратели, може да се образуват и още две секции – в МБАЛ“Св. Иван Рилски“ и в Следствения арест.  В сравнение с предходните избори няма изменения както в местонахождението на избирателните секции, така и в обхвата на административните адреси, които включва всяка секция. Заповедта е публикувана на сайта на Община Разград в секция „Избори“ заедно с приложенията към нея.