На 7 март, понеделник, от 10:00 ч. в Община Разград в залата на Общинския съвет на 11 етаж ще бъде представен проект „Национална кампания за пациентски политики“ на Национално пациентско обединение „Конфедерация Защита на Здравето“ по тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление“, който е одобрен и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-20014 г., съобщиха от пресслужбата на общинска администрация.
Национална кампания се провежда в 28-те областни града в страната, като се предвижда представяне на 5-те приоритетни области пред местната власт, обществеността и местните пациентски общности, свързани с овластяването на пациента около които се консолидираха 34 пациентски обединения в Европа, членове на Европейски пациентски форум: www.eu-patient.eu
Проектът има за цел популяризиране на здравните ни права като граждани чрез разпространение на книжка проследяваща пътя на пациента, издадена съвместно с Националната Здравноосигурителна каса, и достъпа му до здравни грижи. При провеждането на застъпническата кампания на национално ниво ще се събере информация, относно регламентиране на правата ни като потребители на медицински услуги.