Община Разград информира, че изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от изборите за народни представители на 2 октомври започва следващия понеделник, 10 октомври, и продължава до следващата сряда, 12 октомври.

Възнагражденията се получават срещу представяне на документ за самоличност.

Изплащането ще се извършва на партерен етаж и в стая 411 в сградата на Община Разград, от 900 ч. до 1230 ч. и от 1300 ч. до 1730 ч.