Кметът на Община Разград кани всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации, и заинтересовани физически и юридически лица на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г. на Община Разград.
Събитието е насрочено за 30 ноември, понеделник, от 10 ч. в зала 102 на Община Разград.
Проектът за бюджет е публикуван на страницата на общината. Становища и предложения могат да се изпращат на адрес budget@razgrad.bg.

Основните параметри, залегнали в проекта за бюджет на Община Разград за 2016 г. са съобразени с целите и приоритетите на общината, действащата нормативна уредба и резултатите за деветмесечието на 2015 г., се посочва в публикувания документ.

Общият обем на проекта за бюджет за следващата година е в размер на 34 887 000 лв. Обемът на приходите за местни дейности е 16 437 000 лв .

От Общината посочват, че бюджетът за 2016 г. е балансиран, изпълним и реален.