«Коледно приключение» е регистриран в европейската образователна платформа и мрежа  e-Twinning, част от „Erasmus+» като национален проект,  насочен за деца в начален етап на обучение, съобщи директорът на ОУ „Ив. С. Тургенев“ Милена Орешкова. Ръководител на проекта за училището е г-жа Емилия Михайлова-Спасова.

Целите на проекта са пряко насочени към усвояване на нови знания и практики по метода на Д-р Мария Монтесори. В учебното заведение имат желанието и потенциала да следват иновативните практики в образованието. като отговор на все по-растящата нужда от промяна в образователните институции, които да са адекватни на съвременната действителност и компетенции.

Проектът стартира на 01.11.2018г  като програмата на дейностите му е съобразена с възрастовите особености и интереси на учениците- смесена група  от I“а“ и  III „в “клас. В часовете за занимания по интереси малчуганите от ОУ»И.С.Тургенев» Разград и  техни връстници от още  13 селища на България имат възможност да се опознаят взаимно чрез представените от ръководителя на всяка група материали за местната история, география, култура, фолклор.

Заниманията се провеждат в компютърния кабинет, в класните стаи. Така,  поставени в различна обстановка, в нова организация на работа, в нови отношения и поведение децата преодоляват обичайната  бариерата на общуването, изказът им е по-свободен .

Прилагането на метода Монтесори доведе до „ разчупване“  на определени стереотипи. Приложи се една съвременна иновационна форма за образователно-възпитателна работа с учениците,  стимулираща  детското мисленето и въображението.

Ролята на учителя е да определи продължителността на заниманията и ръководи процеса, да даде свобода на ученика / в определени граници, разбира се/. Всяко дете учи, съобразно собствените си интереси, докато учителят прави така, че тези интереси да отразяват аспект от учебната програма- предимно по околен свят, изобразително изкуство, музика, технологии.

По проекта децата участват активно при изготвяне и популяризиране на информацията за град Разград и своето училище. Като на игра научават подробности за живота и творчеството на руският литературен класик, чието име е патрон на училището.

Съобразно специфичните нужди и възможности  децата изработват сами или с помощ от по- голям приятел, коледни картички, които вече са на  «Коледно пътешествие» към  партньори в проекта- ДГ » Дора Габе» град Добрич, СОУ «Бачо Киро» град Летница обл. Ловеч и ОУ »Св.Св.Кирил и Методий» с.Габровница обл. Монтана.

За повечето първокласници изпращането и получаване на коледни картички се случва за първи път и освен донесе коледно настроение и приятно вълнение.

Децата, впечатлени от материалите за коледните обичаи в различните краища на България, изпратени от партньорите в проекта си  продължиха темата споделяйки книжки, оцветявки, редиха пъзел на Българската Коледа … Така изградиха своите представи за недалечното минало на българите, за християнската вяра, за  културния и материалния начин на живот на народа ни.

С много разнообразни дейности се развиват уменията на децата да живеят в общност, да се съобразяват с групата, да дискутират, да помагат, да учат един от друг, да развиват своята идентичност в рамките на взаимността. Принципите за независимост, се развиват във взаимозависимост. Общностните ценности са важни за децата в тази възраст и разбирането на моралните дилеми и справедливостта присъстват всекидневно в ученическия живот.

Различното, необичайното, непознатото очароват и привличат вниманието на учениците.

В дейностите по е-туининг проекта като партньори привлякохме родители, баби и каки, които помогнаха освен с осигуряване на необходимите материали за картичките, взеха и активно участие в картичкоработилницата. На тяхното компетентно мнение разчитахме и на изложбата на коледни картички- най- оригиналните  вече са в ръчичките на своите получатели!

Две от тях, на Ивелин и Аляра, са удостоени с  награди от конкурса на ЦУНТ-гр.Разград!

Успешно реализираният проект «Коледно пътешествие» е шести за  ОУ »И.С.Тургенев» и покрива част от изискванията, необходими  за кандидатстване за знака „eTwinning училище“.