Оживена дискусия предизвика темата с разрушаването на незаконните жилища, притежавани от роми, по време на заседанието на Областния съвет по етническите и интеграционните въпроси в област Разград вчера, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Нурие Црънгалова, в него участваха както членовете на съвета, така и граждани.
В началото на заседанието бяха актуализирани Правилникът за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничеството по етническите и интеграционни въпроси на област Разград, както и съставът на институцията. Новите членове на съвета са отскоро на постовете си и заменят своите предшественици, членове на съвета вече са началникът на РУО-Разград Ангел Петков и представителя на Комисията по защита от дискриминация за региона Джейлян Мустафа.
След това бе дадена думата на адвокат Даниела Михайлова от сдружение „Инициатива за равни възможности“. Нейният доклад на тема „Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: Устойчиво решение за ромска интеграция или проблем на дискриминация на ромите в България?” бе раздаден на участниците в дискусията под формата на брошура, а адвокат Михайлова представи своята презентация „Нарушение на Правото на ЕС и основните човешки права вследствие на дискриминационно отношение в България срещу ромското население в областта на жилищните условия?“.
Адвокат Михайлова съобщи, че за периода 2012-2016 г. е извършено проучване сред 265 български общини по темата. 162 отговорили на въпросите на неправителствената оганизация. От отговорите им става ясно, че в този период са издадени 444 заповеди за разрушаване на незаконно построени жилища, 399 или 90% от тях са притежавани от роми, изпълнени са 203 от заповедите, всичките са срещу роми. Представителят на РДНСК за област Разград инж. Любомира Ангелова съобщи, че през последните години в област Разград няма издадени заповеди за разрушаване на незаконни жилища.
Адвокат Михайлова отправи конкретни предложения по темата, които също предизвикаха коментари у присъстващите. Тя настоява за законодателна промяна в Закона за устройство на територията, според която да има възможност за узаконяване на дългогодишно съществували жилищни сгради, които са единствено жилище на обитателите си и са конструктивно устойчиви. Част от участниците в дискусията поддържаха тезата, че фактът, че собствениците на незаконни имоти не са знаели процедурата за изграждане на нова сграда, не ги оправдава и законът важи за всички. По време на разговора се достигна до становище, че е необходимо подобряване на диалога между ромската общност и местните и държавни власти със съдействието на неправителствения сектор, има нужда и от превантивен контрол от институциите, както и от разяснителни кампании сред ромското население.