Областният управител Петър Василев проведе съвместна работна среща в Областна администрация Разград с чл.кор.проф.дтн Христо Белоев – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”, на тема „Русенският университет-гарант за просперитет”. На събитието присъстваха кметове, представители на общините и директори на учебни заведения от областта.
Професор Белоев презентира основни акценти от структурата, специалностите и възможностите, които университетът и филиалите му предлагат. Беше обърнато специално внимание и на академичната структура в Разград. Обсъдени бяха и актуални проблеми във висшето образование и голямата значимост на настоящата кандидатстудентска кампания. В тази връзка проф. Белоев подчерта, че е необходимо всички ангажирани с образователния процес в отделните области, да създадат една трайна тенденция за стимулиране на младите хора, да останат да учат и да живеят по родните си места. „Така и ние, хората, които спомагаме за образователния процес, ще бъдем един гарант за развитие и на икономиката в нашите райони”, посочи ректорът на Русенския университет.