Днес (27 ноември) в Областна администрация Разград се проведе семинар във връзка със Закона за защита при бедствия, който бе воден от зам.областния управител Нурие Црънгалова. На срещата, която се проведе под методическото ръководство на комисар Емилиян Станев – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, присъстваха кметове на общините в областта и служители от администрациите, имащи задължения по Закона за защита при бедствия.
По време на първата част от семинара беше докладвано актуалното състояние на доброволните формирования по общини и обсъждане на „Програмата за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования”. От него стана ясно, че броят на доброволците в Кубрат, където допустимият им брой е 15, е запълнен. Подобно е положението и в Исперих, където съставът на формированието е 25 доброволци, и в Завет -15.
Представителите от другите общини уточниха, че при тях доброволните формирования са в процес на изграждане, подчертаха, че основен проблем за това е текучеството на хора и за да преодолеят това включват в състава общински служители.
Данчо Димитров – ст. специалист „Отбрана и сигурност” към Община Разград обясни, че вече са регистрирани 11 човека, които предстои да преминат обучението и се очаква през 2016 година да бъде завършено сформирането. Той акцентира и върху това, че идеята на Община Разград е в групата да бъдат включени хора от „Алпийски клуб-Разград” и медик, тъй като в Общинския център са разположени много административни и високи сгради и при евентуално бедствие тези хора ще бъдат изключително полезни.
Втората част от семинара премина с проиграване на Областния план за защита при бедствия в частта „Наводнение”, като беше разигран моментът с оповестяване, събиране и участие на доброволците.