Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов ръководи работна среща във връзка с координирането на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, съобщиха от пресцентъра на областна управа. В дискусията в Областна администрация-Разград участваха представители на общините от област Разград, на Регионалното управление по образование и останалите институции, ангажирани с дейностите по Механизма.
По време на срещата началникът на РУО Ангел Петков представи доклад относно отчитане на резултатите по предприетите мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система. Екипи за обхват са сформирани във всички населени места в областта – отчете Петков. Те са осъществили общо 3999 посещения на място. От отпадналите преди 2017 г. от училище записаните деца са 98, а от отпадналите през тази година в класната стая или детската градина са се върнали 9 деца. За 2333 деца е установено, че са в чужбина, 1147 са навършили 16 години и не подлежат на задължително обучение, 229 са с неизвестен адрес, за 64 причините да не ходят на училище са свързани с незаинтересованост от страна на родителите или липса на финансови средства. Част от протоколите от посещенията още не са обработени – уточни Петков. Мерки екипите са набелязали по отношение на 158 деца, те са предимно за установяване на местоживеенето им и за осигуряване на педагогическа, психологически и правна помощ на родителите или консултиране по отношение на социално подпомагане или кариерно развитие. В 3 от случаите са издадени наказателни постановления, но няма все още санкции от местните управи не са наложени.
Обобщената информация от доклада ще бъде предоставена на координаторите на екипите по общини и с тяхно участие ще продължат последващите проверки – бе решено на работната среща.
Заместник областният управител Евгени Драганов апелира към още по-активна работа по Механизма. По-сериозен ангажимент към дейностите поискаха от социалните служби и неправителствените организации.