С част от отпуснатите от правителството средства за превантивно поддържане на пътната мрежа в Северна България ще бъде ремонтиран третокласният път III-4902 „II-49 Побит камък – Завет – III-205 /Веселец/“ от км 0+000 до км 28+761 в област Разград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Индикативната стойност на ремонтните дейности е 1 млн. лв. Те ще стартират в началото на юни т. г. и ще завършат до края на месеца.
В момента се извършва замерване за определяне на площите, които ще се асфалтират. Предвидено е на участъци от път III-4902 да бъде премахната съществуващата компрометирана настилка и да бъде положен нов асфалтов плат, с което ще се подобри експлоатационното състояние, пътната безопасност и удобството при пътуване.
Пътят между Побит камък и Веселец свързва околните населени места с три от основните пътни артерии в областта – второкласните пътища II-49 Тутракан – Кубрат – Разград и II-23 Русе – Кубрат – Дулово и третокласния път III-205 Исперих – Тутракан. С подобряването на състоянието му ще се намали времето за пътуване на жителите от района до областния център Разград и ще се улесни достъпът им до административни и здравни услуги, допълват още от АПИ.