Секретарят на МКБППМН в Кубрат д-р Надие Карагьозова, по покана на директора на ОУ „Яне Сандански“ Пловдив д-р Маргарита Бозова, беше сред специалните гости на тържествения концерт, посветен на патронния празник на училището, който се проведе на 22 май в читалище „Христо Ботев. С два великолепни концерта, подготвени от учениците и техните ръководители, по уникален начин възпитаниците на едно от най-модерните училища в Пловдив показаха красотата в традиционното и модерното.

Училището скоро ще се сдобие с ботанически кът, благодарение на седмокласничката Наталия Стойнева, която печели първа награда в конкурс, организиран от Аграрния университет. По време на тържеството тя получи награда от организаторите на конкурса. Наталия получи награда и от секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат за високия постигнат резултат.

Вълнуващо слово произнесе д-р Карагьозова на официалното откриване на празника след прочувственото слово на директора на училището. Д-р Маргарита Бозова е авторитетно име сред педагогическите среди с богат професионален и административен опит. Гости от различни институции, родители и бивши възпитаници уважиха тържествения ден.

В знак на благодарност за поканата и патрона на училището д-р Карагьозова подари на педагогическия екип керамична чиния с летяща птица, дело на Росица Неделчева от Дневния център за възрастни с увреждания Кубрат и отправи послание „Нека ние възрастните помогнем на децата нашето национално богатство да излетят със собствените си криле и да сбъдват желанията и мечтите си“. 

В края на концерта д-р Карагьозова беше поканена отново на сцената за да получи сертификат – „Посланик на добра воля и ползотворен партньор“.