Последната от информационните срещи на тема „Актуални възможности за кандидатстване с проекти”, организирана от Областния информационен център (ОИЦ) – Разград се проведе в лудогорския град Исперих. Събитието се състоя в заседателната зала на общинския съвет.

Участваха заместник-кметът на общината инж. Николай Николов, директори на дирекции и експерти в местната управа, директори на училища, представители на Дирекция „Бюро по труда”, Историческия музей, Дома за деца „Лудогорие”, Бизнесцентър-Исперих, фирми, неправителствени организации, граждани и журналисти.

Екипът на ОИЦ представи отворените и предстоящи за обявяване процедури до края на тази и началото на 2016 година по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) и „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) от настоящия програмен период 2014-2020 г.

Във времето за дискусия стана ясно, че Община Исперих вече е кандидатствала по подходящата за детските градини процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОПНОИР. Експерти от общината допълниха, че в момента се подготвя проект в рамките на същата програма по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, като целта е да се включат всички училища в града. Крайният срок за прием на проектни предложения е 29 април 2016 г.

Най-голям интерес сред присъствалите породиха условията по процедура „Добри и безопасни условия на труд”, както и възможностите за обучения и заетост на младежи и възрастни, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Участниците се заинтригуваха и от предстоящите процедури „Подкрепа за иновации в предприятията”, „Енергийна ефективност в МСП” и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” на програмата за бизнеса „Иновации и конкурентоспособност”.