Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, като представител на Северен централен район, участва в Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОП“Региони в растеж“ 2014-2020 г. в София днес, съобщиха от пресслужбата на областна управа.
Заседанието бе открито от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, в дискусиите участваха експерти от министерството и Управляващия орган, както и представители на Европейската комисия. На заседанието бе представен Годишният доклад за изпълнение на Оперативната програма за 2016 г., обсъдени бяха и промени в плана за оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Сред проектите по ОП“Региони в растеж“, които се реализират на територията на Област Разград в момента, са: проектът на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на пътя Търговище – Разград, проектът на община Разград „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“ и проектът на община Исперих „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС “Хан Аспарух“-Исперих“.
Областният управител Гюнай Хюсмен апелира всички потенциални бенефициенти да бъдат още по-активни в подготовката на проекти по оперативните програми, както и да са стриктни в тяхната реализация в интерес на Област Разград и жителите й.