Днес, 27 август, в Дом за стари хора в Разград се проведе обучение на персонала и настанените потребители на социални услуги на тема „Наводнение“. В обучението участваха представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград. Първата част от обучението бе теоретична. В лекцията бе разяснено на потребители и персонала как да се действа при реална опасност от наводнение, а също и при движение по пътя, когато има проливни дъждове и опасност от наводняване на пътищата. При практическата част възрастните хора и персоналът излязоха в двора на Дома, където нагледно им бе показано как се спасяват хора във водна среда.

На потребителите бе демонстрирано как да облекат спасителни жилетки, как те функционират и как се използва спасителната лодка. Такива обучения се провеждат всяка година в Дома за възрастни хора с директор д-р Лейман Тюлеоглуева, която припомни, че през месец май бе проведена подобна инициатива за евакуация и спасяване на хора при пожар. В обучението участваха и потребители на Дневен центъра за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“.