В бюджета на община Разград и тази година са заложени 50 000 лева за финансиране на ин витро процедури и еднократни помощи за лечение.

Средствата за еднократна помощ се отпускат със заповед на кмета на общината за всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и преценка, срещу представени медицински документи, като размерът е до 500 лева, съобщиха от общинската администрация. Помощите за лечение се определят на база средномесечен доход на член от семейството за предходните шест месеца преди подаване на заявлението, обясни Йълдъз Шеремед, главен експерт в отдел „Социални услуги и здравеопазване” в общината. Тя посочи, че заявителите трябва да са с доказана необходимост от лечение в страната или в чужбина, което е извън обхвата на Националната здравно-осигурителна каса и изисква заплащане с лични средства.

От общинската администрация уточниха, че през настоящата 2020 г. все още няма подадени заявления от граждани за отпускане на еднократна помощ за лечение.

През миналата година заявления за еднократна помощ за лечение са подали 38 души от община Разград. Подпомагане са получили 28 нуждаещи се на обща стойност 8 456 лева. Средства са отпуснати за поемане разходите за медицински консумативи и изделия на пациенти със счупена бедрена кост. Заплатени са пари на пациенти за изкуствени лещи и става и за хирургическа операция на тумор на главен мозък. Финансово с еднократна помощ са подпомогнати нуждаещи се от лечение на фрактура на гръбначен стълб и глезенна става. Помощ е дадена и за лекарствени средства на пациенти с мозъчен инсулт.

През периода са направени пет отказа на заявители. Мотивите за отказите при трима от тях е надвишаване размера на средно месечния доход на член от семейството, а при другите двама – поради представени счетоводни и медицински документи за лечение от предходни години.

Право на подпомагане от фонда имат двойки, в които поне единият партньор е жител на община Разград през последните три години. Кандидатите трябва да са здравно осигурени, да нямат задължения към местната хазна, както и да е налице доказан стерилитет. Максималната сума, която се отпуска на всяка одобрена двойка, е до 2500 лева. Средствата са за една процедура в рамките на текущата година и се отпускат срещу представена фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за извършена асистирана репродукция.

Приемът на заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за тази година започва сега. През миналата година документи за финансиране на ин витро процедури са подали 18 двойки, от които одобрени са били 17. Едната от подалите заявление двойки е била одобрена от постоянната комисия, но поради това, че не е представила финансова и медицинска документация за извършени процедури, съгласно изискванията в правилника, не е получила финансиране. Общият размер на изплатените средства за миналата година е 34 168 лева.

 Благодарение на инвитро процедури, осъществени с финансовата подкрепа на общинския фонд за асистирана репродукция в Разград, на бял свят през 2019 година са се появили пет бебета – три  момчета и две момичета.