От 29 януари, понеделник, бе възстановено изпълнението на маршрутното разписание Разград – Ушинци – Мортагоново. Това стана след множество конструктивни разговори от страна на ръководството на Община Разград с представители на транспортни фирми от региона, както и след среща на ресорния заместник-кмет Хабибе Расим и превозвачи с жители на Мортагоново.

Припомняме, че от 8 януари предишната фирма-изпълнител на маршрута след предварително уведомление спря изпълнението на автобусната линия „поради намаление на пътнико-потока, увеличението на такси сектор автогара Разград, увеличението на тол такси“.

Новият договор за  изпълнение на маршрутното разписание е с „Лудогорска слава БГ“ООД. Той бе сключен с изпълнителя след разрешение на Областния управител.

Във връзка с този и други натрупани с годините проблеми за осигуряването на автобусен транспорт до различни населени места ръководството на Община Разград обмисля необходимостта от изготвяне на нова транспортна схема. Предвижда се дейностите по изработването й да стартират след приемането на общинския бюджет за 2024 г. с подробен анализ на настоящото положение.