Компютърна зала с 15 нови лаптопа ще бъде открита официално в първия учебен ден на ПМГ „Акад. Н. Обрешков”. Тя е ремонтирана и оборудвана със средства на хора, завършили Математическата гимназия преди години.
Всичко започва това лято на традиционната среща на „б” паралелка с класен ръководител Анастасия Коларова от четвърти випуск на МГ (завършили през 1978 година). Тогава се заражда полезната идея порасналите възпитаници на МГ да подпомогнат ПМГ „Акад. Н. Обрешков”. Красимир Илиев от Випуск’78, който има успешен бизнес в Америка и в България, се свързва с други възпитаници на МГ, организира събирането на средства и сключва договор за дарение с ПМГ „Акад. Н. Обрешков”. На 26.08.2015 г. фирма „НОВИТА” АД привежда на ПМГ нужните средства за закупуване на 15 компютъра и за ремонт на една от съществуващите компютърни зали.
Залата ще бъде официално открита на 15 септември 2015 г. В нея ще се преподават само информатика и информационни технологии, но на практика ще я ползват всички ученици на ПМГ „Акад. Н. Обрешков”.