Септемврийската сесия на Общински съвет-Разград ще се проведе във вторник, 29 септември, от 15,00 ч. в стола на ОП“Ученическо и столово хранене и почивно дело“.

Заседанието ще започне с обявяване на решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник. С него след подадено заявление от общинския съветник Сузан Садкъ се прекратяват нейните пълномощия и на нейно място в местния парламент влиза следващият в листата на ДПС Танер Сали.

В дневния ред на заседанието са включени 22 докладни записки. Сред тях са: приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 9 на Общински съвет Разград за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Разград; Завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения максимум в детските градини в община Разград за учебната 2020/2021 г. и допускане на изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в община Разград за учебната 2020/2021 г.; Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2020-2021 г.; приемане на решения за продажби на имоти; избор на съдебни заседатели за Районен съд-Разград за мандат 2020-2023 г. и други.

Текстовете на докладните са публикувани на сайта на Община Разград, на него и на сайта на телевизия КИС 13 ще бъде предавана пряко сесията на Общински съвет-Разград.