Със заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на община Разград инж. Ценка Таракчиева се въвежда временна забрана на продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напитки в търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места.
Забраната ще важи за територията на цялата общината за времето от 00.00 часа на 25 октомври до 20.00 часа на 25 октомври.
Инспекторите от звено „Обществен ред и охрана” и експертите „Търговия” в отдел „Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия” при Община Разград съвместно с Районно управление „Полиция” гр. Разград имат ангажимент да организират опазването на обществения ред като осъществяват непрекъснат контрол за спазване на законовите разпоредби и осигурят нормалната обстановка в изборния ден.