На събитието, организирано от Областния информационен център (ОИЦ) – Разград присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, секретарите на общините Разград и Лозница – Нели Добрева и Гюлтен Еминова, представители на Областната управа, Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, Регионалния експертно-консултативен център „Читалища”, неправителствения сектор, социални партньори и общественици.

Участниците се запознаха с предизвикателствата пред нашето предстоящо Председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, организационната структура и значимостта му за страната и българската общественост, както и с възможностите, които то предоставя. Разяснени бяха основните задачи, които страната ни ще решава по време на ротационното председателство.

За успешната подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС е създаден Национален център за подготовка с директор дипломата от кариерата Любомир Иванов. Създаден е координационен механизъм, с цел активно включване на всички институции в подготовката. В дейностите за подготовка, организация и провеждане на събитията са ангажирани над 1200 експерти. Предвидени са мащабни дейности за обновяване и реконструкция на Националния дворец на културата (зала 3), Народното събрание и резиденция Бояна.

През шестте месеца на Българското председателство на Съвета на ЕС се очаква:
• Над 500 млн. европейски граждани да насочат вниманието си към България;
• Над 2 000 събития да бъдат проведени в Брюксел и София;
• 160 заседания на съвети, работни групи и комитети да бъдат организирани в България, съпътствани от конференции, семинари, културни и медийни прояви;
• Над 20 000 делегати да посетят страната ни;
• Над 500 представители на медиите да отразят събитията.

Екипът на ОИЦ – Разград анонсира и обявения от Националния център за подготовка конкурс за изработване на лого на председателството ни през 2018 година. То трябва да символизира към какво се стремят България и ЕС като цяло, и как държавата-председател иска да я „виждат” останалите европейци. В конкурса за лого на Българското председателство на Съвета на ЕС могат да участват българи и чужденци, които са професионалисти или хобито им е графичен дизайн и визуална комуникация. Допълнителна информация за конкурса, както и актуална информация за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз може да се получава от интернет сайта www.eu2018bg.bg и в офиса на ОИЦ.