Всички 227 избирателни секции в област Разград приключиха своята работа в 20 часа.

Към 20 часа общо 54 205  избиратели са упражнили правото си на глас в 18-ти Разградски избирателен район. Избирателната активност е 40, 66 %.

Най-висока е избирателната активност в община Лозница – 46 %, а най-ниска е тя в община Разград – 38, 85 %.

По общини избирателната активност е следната: Разград – 38, 85 %  /20 064 гласували/, Исперих – 42, 19  %, /11 009 гласували/, Кубрат – 40, 09 % /7 579 гласували/, Завет – 39, 96 % /4 482 гласували/, Лозница – 46 % /4 754 гласували/, Самуил – 42, 78 % /3 821 гласували/ и Цар Калоян – 40, 32 % /2 496 гласували/.

Общо 133 311 са хората в област Разград, имащи право на глас.  Общият брой на  секциите в 18-ти избирателен район е 227, от които постоянни – 187, служебни – 10 и подвижни – 30.