По информация към 18.00 ч. снощи, без електрозахранване е село Балкански, община Разград. Частично няма ток в селата Дряновец, Дянково, Ясеновец, Топчии и Радинград. В община Самуил има и ток и вода във всички населени места.

В Кубратска община три села са без ток  – Бисерци, Сеслав и Мъдрево.

В община Завет само село Брестовене и в лознишкото село Тръбач частично няма електрозахраанване. Селата без ток в Исперихска община са Голям Поровец, Лудогорци, Бърдоква, Старо селище, Йонково и Малко Йонково.

В община Цар Калоян има вода, но в Костанденец частично все още няма електрозахранване.

Други села без вода са Кубратските Тертер, Юпер, Бисерци, Сеслав, Горичево, Мъдрево, Звънарци и Божурово.

В Заветските села Брестовене, Веселец, Сушево и Прелез са без вода, но помпата, която подава водоснабдяване е ремонтирана и до два часа се очаква и четирите села да имат вода.