Началникът на Регионалното управление на образованието в Разград Ангел Петков връчи днес на отличените – един директор и трима учители годишните награди на МОН „Неофит Рилски”. Всъщност наградените са общо пет, но една от наградените дами – Сийка Маринова Неделчева отсъстваше заради пътуване до столицата.

Отличията се присъждат за високи резултати и дългогодишна педагогическа дейност от Министерството на образованието. Предложенията за наградените са направени от РУО и учителския синдикат. „Много е подходящо, че точно в навечерието на 24 май ще си получите грамотите”, с тези думи се обърна към присъстващите началникът на РУО Ангел Петков. Той изрази уважението и признателността си към това, което правят за образованието и децата от област Разград и добави: „Имаме много добри представяния благодарение на вашия труд, професионализъм, знания, умения и компетенции, които притежавате и съумявате да предадете на учениците си”.

Почетното отличие „Неофит
Рилски” тази година се присъжда на Таня Коцева Димитрова – старши учител в ОУ „В. Левски” Разград; Динко Христов Христов – директор на ОУ „Виделина” с. Сейдол; Цветелина Стойчева
Занкова – старши учител в НПТГ „Ш. Петьофи”; Ивелина Антонова Христова – старши
учител в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” и Сийка Маринова Неделчева – ст. учител в ОУ „Ив.
С. Тургенев”.

Таня Коцева Димитрова
Динко Христов Христов
Цветелина Стойчева Занкова