Временна организация на движението се въвежда в четвъртък, 24 септември, заради ремонт на жп прелез км. 70+820 в междугарието Разград – Самуил, пресичащ шосеен път IV-49014 между Дянково и Разград.

От ДП“Национална компания железопътна инфраструктура“ информираха Община Разград за извършването на укрепване на железния път с тежка механизация в района на известния като Дянковски жп прелез. За да може да се извърши ремонтът без да се затруднява движението на МПС, за 2 часа – между 9,00 и 11,00 ч. на 24 септември – се въвежда временно прекъсване на движението в участъка между кръстовището между ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Д-р Петър Берон“(до бившето Аптечно) и кръстовището за Регионалното депо отпадъци и „АДМ-Разград“(бивше „Амилум“). На двете кръстовища ще бъдат положени парапети с бализи и пътен знак В2, ще има и представител на НКЖИ, който ще указва, че в района се извършва планов ремонт.