Община Разград информира, че във връзка със заявление от „Електра МС”ООД и на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на СМР по улиците и пътищата се въвежда за различни периоди временна организация на движението в четири участъка в Разград и Дряновец. Причината за затваряне на улици е изграждане на четири обекта. 

От 9,00 до 17,00 ч. на 7 май, вторник, се затваря за движение улицата в квартал 4, между поземлен имот с идентификатор 61710.506.74, поземлен имот с идентификатор 61710.506.20 и поземлен имот с идентификатор 61710.506.38 в Гарова промишлена зона. Това се налага във връзка с изграждане на обект „ВКЕЗ офиси и битови помещения I етап Венера 58 ООД Гарова промишлена зона“.

На 8 и 9 май от 9,00 до 17,00 ч. се затварят за движение улицата в квартал 639 и улицата в квартал 641 в ж.к. „Орел“. Обектът, по който ще се работи там, е „Подмяна КЛ 20 kv от ТП Липа до ТП Мура, част от изв. Явор 20 kv п-ст Абритус гр. Разград“ в ж.к. „Орел“.

В Дряновец на 9 и 10 май се въвежда временна организация на движението при извършване на СМР по ул. „Цоньо Каракашев“ на част от пътния банкет от 09:00 до 17:00 часа. Там ще се извършва изграждане на обект: „ВКЕЗ Едноетажна сграда увеличение на мощност, ул. „Цоньо Каракашев“ 27, с. Дряновец РОЦ Разград“.

На 14 и 15 май от 9,00 до 17,00 ч. ще бъдат затворени два пътни участъка в Разград заради изграждане на обект: „Кабелно ел. захранване НН за многофамилна жилищна сграда“ на ул. „Марица“ №52. Това са участъците от ул. „Марица” от ул. „Морава” до ул. „Сливница” и от ул. „Морава” – от ул. „Марица” до ул. „Грънчарска”.

В посочените периоди движението на пътни превозни средства ще се осъществява по обходните улици в съответствие с правилата за движение.

Заповедта за временната организация на движение е публикувана на интернет страницата на Община Разград.