181 559 лева е общият размер на определените средства за заетост при пълен и непълен работен ден за заети в общинските администрации на територията на Разградска област, стана ясно на провелото се днес заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград, председателствано от зам.-областния управител Ценка Иванова.

Определените средства за заетост при работа на пълен работен ден за областта за тази година са:
Общинска администрация Исперих – 9 заети лица за 54 месеца, необходимите финансови средства са 31 247;
Общинска администрация Кубрат – 6 заети лица за 36 месеца, 20 829 лв. са необходимите средства;
Общинска администрация Лозница – 6 заети лица за 36 месеца, 20 829 лв. са необходимите средства;
Общинска администрация Самуил – 8 заети лица за 48 месеца, необходими средства -28 681;
Общинска администрация Разград – 10 заети лица за 60 месеца, необходими средства -34 715 лв.

Предвидени са и средства за заетост при работа на непълен работен ден в общинските администрации в Завет, Кубрат и Царк калоян.

Общинска администрация Завет – 8 бр. заети лица за 48 месеца, необходими средства -21 161лв.;
Общинска администрация Кубрат – 3 бр. заети лица, 6 часа/ден за 18 месеца, необходими финансови средства – 7 930 лв.;
Общинска администрация Цар Калоян – 6 бр. заети лица, 6 часа/ден за 36 месеца, 15 873 лв. са необходимите финансови средства.

Комисията одобри и прие Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Разград за настоящата година.

На заседанието бе обсъден и гласуван състав на Временна комисия към Постоянната комисия по заетост. Тя разработва Регионална програма за заетост и обучение на област Разград за 2017 г. Одобрената от Комисията по заетост Регионална програма, следва да бъде изпратена на Министерството на труда и социалната политика в срок до 10.04.. за включване в Националния план за действие по заетостта.