В изпълнение на Решение №643 от Протокол №46 от 25.04.2023 г. на Общински съвет-Разград се свиква разширено заседание на Времената комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработването на Общ устройствен план на град Разград днес от 17:00 часа, в зала 102 в административната сграда на Община Разград. Членове на комисията са 8 общински съветници, представители на всички групи в местния парламент, както и председателят на Общинския съвет.

На заседанието ще бъде разгледано становище на Министерството на културата относно Заданието за изработване на Общ устройствен план на град Разград и ще бъде представена информация от главения архитект на Община Разград и общинска администрация за предприетите действия за изработването на Общ устройствен план на Разград.

Общински съвет-Разград кани гражданите и всички заинтересовани лица да вземат участие в заседанието.