Военно окръжие Разград има готовност при необходимост да осигури на военните формирования техника запас. Това отчете неговият началник подполковник Диян Желев на онлайн заседание на Областния съвет за сигурност с председател областния управител Иван Борисов. Подполковник Желев докладва резултатите от годишния преглед на мобилизационната готовност на юридическите и физическите лица в региона, собственици на такава техника. Той добави, че според проверката необходимата техника е налична и е обезпечена с водачи. Изготвена е и документацията, касаеща готовността за предоставяне и реда за оповестяване при необходимост.

  Заседанието бе свикано в изпълнение на утвърдения годишен план на Областния съвет за сигурност за 2021 г.