По случай Световния ден на водата 22 март „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, организира фотоконкурс на тема „Превъплъщенията на водата”.
В конкурса може да участват ученици от V до ХІІ клас включително, разделени в две възрастови групи (първа група: от V до VІІІ клас, втора група: от ІХ до ХІІ клас), от общини Разград, Лозница, Цар Калоян в област Разград и общини Попово и Опака в област Търговище.

Срок за изпращане на фотографиите: до 24,00 часа на 17.03.2016 г., по електронна поща на адрес dunavrz_foto@abv.bg.

Подробна информация за регламента на конкурса може да намерите на интернет страницата на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД www.dunav-rz.com.