Водосвет за здраве на потребителите и служителите в четирите социални услуги в Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица в село Просторно бе отслужен днес. Инициативата бе на ръководството на Комплекса, а след официалните гости бе заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим. Г-жа Расим подари на директора на Комплекса Данаила Шишева икона на Света Богородица, която по време на водосвета бе осветена от отец Светослав от Кубрат.

Водосветът бе извършен във връзка със световната пандемия от COVID-19 и случаи на заболели потребители на Комплекса. Те вече са се възстановили, но с пожелание всички да са здрави бе организиран водосветът, като за провеждането му бе избран празниът на един от 12-те Апостоли Свети Андрей.

Водосветът бе уважен и от областния управител Иван Борисов, кметския наместник на село Просторно Нели Христова, управителя на Домашен социален патронаж Румяна Балтова, началника на отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в Община Разград Лейман Тюлеоглуева, експерти в отдела.

Четири са социалните услуги в Комплекса, всяка от тях има между 6 и 14 потребители.