В следствие на обилния снеговалеж и промени в температурите от покривните конструкции на сградите се образуват ледени висулки, които при падане на пешеходните тротоари създават предпоставки за инциденти.

Юридическите и физическите лица, едноличните търговци и домоуправителите на сградите с режим на етажна собственост, са длъжни да отстранят висящите висулки, а при невъзможност да обезопасят със сигнална лента опасните места.