Сериозно участие и висок професионализъм показа секретарят на МКБППМН-Кубрат в научно-практически форум, провеждащ се в Асеновград.  Три доклада на д-р Надие Карагьозова са включени в сборника на форума – „Семейството – извор на ценности“, „Влияние на семейното възпитание и отношения върху агресивността сред подрастващите“ и Личният пример на родителя-най-силното и въздействащо възпитателно средство за цялостното развитие на детето“. Д-р Карагьозова е уважаван специалист и автор от организаторите на форума и от няколко години оказва професионална и емоционална подкрепа към идеята  – мултиплициране на добрите практики и формиране на чувствителност в цялата общественост по значими и актуални теми свързани с възпитанието и образованието на съвременните деца и техните семейства.

           Седмата национално-практическа конференция организирана от Община Асеновград, МКБППМН-Асеновград, Център за обществена подкрепа- Асеновград  и форма „Амесос“ събра над 200 специалиста  (секретари на местни комисии, обществени възпитатели,педагогически съветници, психолози, специалисти от отделите закрила на детето, и представители от неправителствения сектор и др.) от цялата страна в дните 26-28 юни 2019 година.

Научната дискусия  посветена на тема „Правата на децата и отговорното родителство“ е модерирана от  уважаваните академични представители от Пловдивския университет – проф. Румен Стаматов и доц. Велина Тодорова, които ще поставят на фокус практическите механизми за формиране на приемливо поведение у подрастващите, които да могат самостоятелно на по-късен етап от живота да се презентират пред обществото, като личности способни  да се справят сами в различни ситуации и преодоляват конфликти, които са неизбежни в ежедневието и защо е важен семейният фактор в личностното израстване на децата.

„–Община Асеновград създадоха много успешна традиция, която показва своите ползи вече седма година и  все повече отчита повишен интерес от различни специалисти, които се припознават в темите, които оформят тежестта на самата конференция. Всеки път е предизвикателство, в открита дискусия с колегите – доказали се като секретари на местни комисии, в разговори с авторитети от научните среди, да си свериш не само часовника, но и да надграждаш и да внедриш нещо ново в практика…“, сподели д-р Карагьозова.