Излезе от печат сборник с научни доклади, посветен на Седмата международна научна конференция на тема „Образование, наука, иновации“, проведен на 9-10 юни 2017 година в Европейския политехнически университет в Перник.

В сборника е включен и доклад на д-р Надие Карагьозова „Усмивко и Сърдитко – знакови стимули за позитивна подкрепа и оценяване на поведението на децата от предучилищна възраст“.

Авторката застъпва идеята за ранна превенция, т.е „да вървим преди проблемите“ и че тя не бива да се ограничава във времето, а да има постоянен характер, защото знанието е превенция а образователните политики са най-подходящия инструментариум за това.

Друг акцент в доклада на д-р Карагьозова е мястото на поощренията, похвалите и оценяването на поведението на децата, които помагат за формиране на позитивно приемливо поведение у тях. За да не са самоцелни оценките е разработена знаковата система Усмивко и Сърдитко, които по определени критерии и показатели обобщават поведението на децата, като целта е да ги приучат от ранна възраст да изграждат сплотени, дружелюбни, приятелски отношения и да формира у тях отговорно и споделено партньорство.