Областният управител на област Разград и председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Гюнай Хюсмен е домакин на две събития, свързани с визията за регионално развитие през новия програмен период, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Те се организират във всеки от шестте района за планиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Международната банка за възстановяване и развитие по проект за оказване на консултантска помощ в подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане на процеса за програмиране за периода 2021-2027 г.

В 13,00 ч. утре, 23 юли, вторник, в конферентната зала на
хотел „Cartoon“ започва форумът
за стратегическа консултация с членовете на Регионалния съвет за развитие на
Северен централен район. На събитието ще бъде представена презентация на тема
„Визия и напредък в подготовката на програмен период 2021-2027“, ще се обсъждат
новата концепция на МРРБ за регионален подход към териториалното развитие(интегрирани инвестиции), механизма за изпълнение на интегрирани териториални проекти, възможните
варианти за структуриране на регионални съвети за развитие и идеи за провеждане
на успешна политика за регионално развитие.

Дискусията с членовете на РСР на СЦР ще бъде последвана от
работна среща с представители на институции и организации, които не са членове
на съвета: представители на неправителствения сектор, на академичните среди, на
местния бизнес и граждани от петте административни области от Северен централен
район: Разград, Русе, Силистра, Велико Търново и Габрово. Работната среща е с
начален час 15,30 ч. отново в конферентната зала на хотел „Cartoon“. Тя е отворена за граждани.

И двете дискусии ще бъдат водени от експерти от регионалното
министерство и Световната банка.