Кметът д-р Валентин Василев и заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов откриха с церемония „Първа копка“ изпълнението на строителните дейности на обект „ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Разград“. Строителните дейности в учебното заведение се финансират в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Д-р Василев каза, че започват ремонтни дейности, които дълги години всички сме чакали да се случат, че се надява през новата учебна година училището да стане привлекателно място за учениците и пожела на фирмата-изпълнител безаварийна работа. Директорът на училището Галин Парашкевов благодари на кмета и екипа му за работата по този проект.