Районен съд Разград проведе днес „Ден на отворените врати“ посветен на 140- годишнината от приемането на Търновската конституция. Първи от инициативата на съдебната институция се възползваха представителите на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с председател Ердинч Хасанов, зам.-кмет на Община Разград, Общински съвет по наркотични вещества със секретар Станислава Петрова и Превантивно-информационният център към него.

Близо 30 ученици от различни учебни заведения, които активно сътрудничат на Комисията, гостуваха на Районния съд по повод днешния празник на държавността. Заедно с тях бяха секретарят на МКБППМН Диана Господинова, педагогически съветници, психолози и преподаватели. Гостите поднесоха цветя на съдиите, а магистратите ги запознаха с историческите събития, свързани с приемането на Търновската конституция.

Въпросите на младите хора към съдиите бяха с практическа насоченост и визираха основно проблеми с насилието и употребата на дрога.

„Ден на отворени врати“ е проект на Висшия съдебен съвет, а неговата цел е повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система. До 15.00 часа днес гражданите на Разград имат възможност да посетят сградата на съда и да се запознаят с работата на съдебните деловодства, общата регистратура и бюро „Съдимост“.