Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев, заместник-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов и председателят на Общински съвет-Разград Надежда Радославова участваха в символична първа копка на строителна площадка по Национална програма за енергийна ефективност. Двата обекта, по които започва саниране, са блокове 5 и 6 в ж.к. „Орел“. Те са поредните многофамилни жилищни сгради, които предстои да бъдат санирани по Национална програма за енергийна ефективност на територията на гр. Разград. До момента в града  са напълно санирани 8 блока, с тези два блока сградите стават 10.

Градоначалникът в приветствието си към живеещите в блоковете им благодари затова, че са се организирали, като им каза, че от вече санирани сгради му благодарят лично за по-добрите условия, които са усетили през зимните месеци.

Д-р Василев обясни, че това лято ефектът от изолацията ще бъде усетен. Той също така напомни, че Общината ще предостави след заявено желание осветителни тела, които могат да се монтират на сградите, като ще се захранват от входовете.

В церемонията участва и областният управител Гюнай Хюсмен, който каза, че от 22 сгради в областта по Националната програма десет са в Разград.

В блок 5 на ефекта от санирането ще се радват жителите на 90 апартамента, а в блок 6 ще бъдат санирани два входа – /Ж и З/ с общо 45 апартамента.

Изпълнител на проектирането и строителството на „Орел“ бл. 5, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г е „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София. Срокът за изпълнение на строително – монтажни работи е 60 (шестдесет) календарни дни. Стойността на договора е в размер на 859 546,50 лева без ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване предмета на договора, така че обектът да бъде въведен в експлоатация. С фирма „В.Л.М. – ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. Разград е сключен договор за упражняване на строителен надзор по време на строителството.

Проектирането и строителството на ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З“ се изпълнява от „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД, гр. София. Срокът за извършване на строително – монтажни работи е 75 (седемдесет и пет) календарни дни. Стойността на договора е в размер на 429 945 лева без ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване предмета на договора, така че обектът да бъде въведен в експлоатация. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“, гр. София ще упражнява строителен надзор по време на строителството.