-Г-н Василев, как ще коментирате тиражираният в медийното пространство случай с обида отправена към Вас във Facebook от служител на МВР и последвало дисциплинарно наказание? Всъщност, какво доведе до този коментар във Facebook според Вас?

-Този въпрос е изключително деликатен и аз считам, че всеки един човек, който бъде наричан с неуважителни определение публично, щеше да подаде жалба.

Историята
е такава, че две деца от Детски танцов ансамбъл „Хорце“ дойдоха при мен и ме
помолиха да им бъдат отпуснати общински средства за нови носии и за участия
извън Разград. Обясних им, че техният ансамбъл е към Център за работа с деца,
който се издържа от Общинския бюджет и би трябвало да е направен така, че да
удовлетвори техните потребности. Още повече, че тези деца месеци преди това със
съдействие на Община Разград посетиха побратимен на Разград град в Германия и
участваха в празниците на Витенберге.

Последва
груб коментар от страна на един от родителите, който ме обвинява, обижда и
заплашва публично в интернет. Считам, че това беше неоснователно, грубо и не
може да се говори така- не на кмет, а изобщо, на който и да е човек, особено от
полицай. Аз също имам семейство, имам дъщеря…

-Защо
не споделихте проблема с обществото? Каква беше причината да бъде оповестен от
медиите?

-Все
пак тук става дума за институция, която уважавам, МВР е изключително важен
фактор в нашето ежедневие. Моят сигнал не е насочен към системата, а към
конкретния служител, който не се съобразява нито с правата на хората, нито с
етичните норми. Бях сигурен, че МВР ще вземат мерки това да не се повтори. Все пак
полицаите са авторитетни личности, които дават пример на обществото и които
трябва да съобразяват публичното си поведение.

Как разбрахте за решението на Административен съд-Разград, че на
полицая е потвърдено дисциплинарното наказание?

-Разбрах от медиите, че Административен съд – Разград е  потвърдил дисциплинарното наказание „порицание за 6 месеца“.

-Какво
мислите да правите от тук нататък?

-Предстои
да заведа гражданско дело.

-Каква
е целта Ви?

-Целта
ми е превантивна. Днес съм аз, а утре може обиждан да е всеки друг. Много е
лошо това, че интернет даде възможност на хората да се чувстват безнаказани и
да се хвърлят безразборно обиди без да се съобразяват с фактите и чувствата на
хората. Трябва да има противопоставяне на тази тенденция, защото тя взема все
по-големи размери и хората се чувстват безпомощни срещу нея.