Едната от причините е разредения график на сметоизвозване, а другата е нежеланието на част от гражданите да си изхвърлят боклуците на регламентираните за това места, коментира управителят на сметопочистващата фирма Христо Георгиев. Появяват се и нерагламентирани сметища в кварталите на града, където през тъмните часове на денонощието граждани изхвърлят строителни отпадъци, за да не плащат за специалзираните контейнери. Проблемни са и пространствата около блоковете, които в момента се санират. Фирмите, които са ангажирани с тази дейност оставят купища боклуци, споделя Георгиев. Единственият начин за промяна е налагане на санкции, но този механизъм тук не сработва както в Западна Европа, коментира шефът на сметопочистващата фирма.

Христо Георгиев заяви, че ще бъдат осигурени допълнителни екипи и техника за поддържането на хигиената в централната градска част по време на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти, който започва в понеделник.