Ръководството на МБАЛ „Св. Иван Рилски” със собствени средства закупи нова, модерна, скъпоструваща лапараскопска апаратура за извършване на така наречените безкръвни миниинвазивни операции за АГ-отделението.

Стойността на френската апаратура – висок клас е около 130 000 лева.

Сред основните цели е създаването на школа по лапараскопска гинекология и привличането на млади специализанти.

АГ-отделението в Разград е обновено, както с качествени специалисти, така и с техника, които отговарят на изискванията.

След Варна, Тутракан и Русе, вече и в Разград е факт и първата АГ безкръвна операция.

Подробностите – чуйте в актуална тема на деня.