Темата за полагащите се дневни, пътни и квартирни пари при командировка в страната ще разясни консултантът по трудово-правни въпроси Иван Димитров.