В рубриката «Вашите консултации» сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа темата за прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие по чл. 330, ал. 2 т. 6 от КТ. Тази правна регламентация касае дисциплинарното уволнение, а подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.